måndag 15 december 2014

Budget för Uppsala kommun


Idag har vi debatterat budgeten för Uppsala kommun i fullmäktige. I Ebba Busch Thors frånvaro har jag företrätt Kristdemokraterna som vice gruppledare. 

Tyvärr ser det inte ut som vi i Alliansen får igenom vår budget här som vi fick i riksdagen, utan Uppsalaborna får dras med konsekvenserna av den rödgröna. 

Det finns några bra punkter i de rödgrönas förslag, men problemet är att det i första hand präglas av tomma ord. Genom att skriva in tillräckligt många "rättvist" (S), "jämställt" (V) och "hållbart" (MP) tror man att man tryggat Uppsalas framtid. Men Alliansens förslag är överraskande nog det som bäst tycks trygga Uppsalabornas välfärd. Jag ska här beskriva varför Alliansens budget är bäst.

Vi lägger en budget för solidaritet. Alliansen lägger 30 mnkr mer på äldreomsorgen vilket ganska precis motsvarar kostnaden för ett nytt vårdboende, som för övrigt redan håller på att uppföras i Gottsunda och alltså ser ut att komma att sakna finansiering. I och med att de rödgröna sparar pengar på äldreomsorgen som de anser ha ett överskott finns det en risk att vi kommer tillbaka till situationen 2006. Då stod 200 äldre  i kö till äldreboende och Akademiska sjukhuset hade stora problem med överbeläggningar på grund av alla utskrivningsklara äldre som inte kunde få en placering i kommunen. Genom att ta bort rationaliseringskrav och kommunalisera 6 fristående drivna äldreboenden riskerar kostnaderna, som under 8 år kraftigt reducerats, att skjuta i höjden igen.

Vi lägger också en budget för trygghet, trygghet för kommande generationer. De rödgröna försäkrar förtjänstfullt i debatten att de kommer behålla valfrihet för föräldrar, barn och äldre till förskolor, boenden och skolor. Och de har också skrivit in att de vill slå vakt om familjeperspektivet inom socialtjänst med insatser på hemmaplan, som förebygger onödiga placeringar. Visst skolan är viktig, men det är i familjerna som vi måste se till att hjälpa föräldrar och barn att få livspusslet att gå ihop. Föräldrar har huvudansvaret för barnomsorgen, något de rödgröna nu begränsar genom att ta bort det vårdnadsbidrag som är ett litet steg i att utjämna orättvisan mellan dagissubventionen och den insats som föräldrar själva, eller t ex morfar och mormor gör om de väljer att organisera barnomsorgen själva. Kristdemokraterna har också jobbat för mindre grupper i barnomsorgen, något som nu också Riksdagen stödjer med 50 mnkr genom den antagna alliansbudgeten. Därigenom stärker vi kvaliteten i barnomsorgen. Vi vill också utveckla föräldrarådgivning och familjeterapi. Här måste finnas resurser och valfrihet för dem som söker hjälp, något som på sikt kommer ge bättre trygghet för det uppväxande släktet.

För det tredje lägger vi en budget för tillväxt. Trots "byggboom" byggs det ändå för lite i Uppsala. Även här har den nya majoriteten några positiva skrivningar. Bland annat talar man om möjligheterna för spårväg, något som är bra att utreda förutsättningarna för. Men under Alliansens ledning har redan väldigt mycket gjorts för spårtrafiken. SL-pendel, storregional trafikhuvudman, Upptåg, miljövänlig kollektivtrafik, beslut om utredning av Aroslänken (Uppsala-Enköping), med mera. Återstår att utveckla exempelvis tågstopp i Bergsbrunna och Vänge.

Det blir spännande att följa resultatet av den rödgröna budgeten, men jag befarar att vi kommer att få se kostnaderna skjuta i höjden, föräldrarna och barnen få det tuffare samt äldre vänta på boendeplatser.

Mot detta står Kristdemokraternas, och Alliansens, stabilitet, trygghet och solidaritet!


Inga kommentarer: