tisdag 28 oktober 2014

Från Landstinget till Kommunen

I går måndag var jag med på mitt sista möte i Landstingsstyrelsen, där jag suttit nästan 10 år, sedan början av 2005.
Vid mötet lämnade Erik Weiman (M) symboliskt över ordförandeklubban till Börje Wennberg (S), som är "i farans riktning" att bli ny ordförande i Landstingsstyrelsen.


Senare på kvällen hade jag mitt första möte i Kommunfullmäktige där jag nu blivit invald. Även där skedde en symbolisk klubböverlämning från "åldermannen" i KF Gunnar Hedberg (M) till den nyvalde ordföranden Carl Lindberg (S). På bilden syns även vice ordförande Alf Karlsson (MP) och Magnus Åkerman (M).


Jag fick också äran att väljas som ledamot i kommunstyrelsen, efter en sluten omröstning där FI förlorade till SD när det gäller den 15:de platsen i styrelsen. Ebba Busch Thor blev återvald som kommunalråd och jag kommer i och med min roll i kommunstyrelsen arbeta för att stödja henne i den rollen, och vara med att bredda Kristdemokraterna och föra ut vår politik i vår nya oppositionsroll i Uppsala.


UNT har skrivit om detta

2 kommentarer:

Amanda sa...

Vad tycker du om FI, eller feminism överhuvudtaget? Och hur ser du på den växande rollen feminismen spelar i vårt samhälle idag?

Segersam sa...

Jag har full respekt för att man engagerar sig som feminist. Inte minst med tanke på de många övergrepp som begåtts av män, och de brister som ibland finns i mäns respekt och värdering av kvinnor.

Men, feminismen har tyvärr i många stycken blivit kidnappad av en vänsteragenda där man kan byta ut den gamla kommunismen och klasskampen med "feminismen" och "könskampen". Och då är jag inte med. Jag tror på ett samhälle med ömsesidig respekt bland alla och där människor värderas för den de är. Inte ett samhälle av kamp, strid och revolution där man slåss för sina egna "rättigheter" på bekostnad av andra.

Dessutom missar man ofta i klassisk feminism vikten av föräldraskapet, något som några få röster inom den feministiska rörelsen påpekar, t ex Rebecca Walker (se http://www.mynewsdesk.com/se/haro/pressreleases/bredda-feminismen-med-mammarollen-rebecca-walker-paa-nordiskt-forum-2014-1006002)