torsdag 8 maj 2014

Rösta i EU-valet

Idag har jag röstat i EU-parlamentsvalet. Självklart på bästa partiet Kristdemokraterna, vilket också är den största gruppen i EU-parlamentet. Där heter gruppen EPP, European People Party, vars logga du ser längst upp på bilden.

Bra att hjärtat är med, för det är vad Kristdemokratisk politik handlar om, att låta hjärtat styra. Det var de tre Europeiska Kristdemokratiska politikerna Schumann från Frankrike, Adenauer från Tyskland och italienaren De Gasperi som grundade idén om det europeiska samarbetet i ett Europa förstört av krig och totalitära ideologier. Det var alltså med en tanke på fred bland folk som under århundraden har krigat mot varandra, och hittills, under de senaste 75 åren i alla fall, har det i stort sett fungerat bra.

Hjärtat talar också om solidaritet med de svaga i samhället. Även det en viktig del av kristdemokratisk ideologi. Vi tror att genom att stödja de små familjerna som är fundamentet för samhället för vi också ett starkt samhälle. Med beslut som fattas på rätt nivå. Det betyder att ganska få beslut ska fattas på europanivån, något som skiljer oss från många andra partier som inte har några betänkligheter att gå in och besluta och lagstifta om både det ena och det andra för att de då tror att samhället blir bättre när deras ideologi får styra.

Så vill du vara med och sprida fred och värme i Europa, så se till att gå och rösta! Det är ditt och mitt sätt att påverka och något av vår medborgerliga plikt!

Kristdemokraternas EU-portal
Anders Sällström om att S vill ha en EUskatt
Expressens ledare
SvD om KD:s gränsvakt mot EU-byråkratin
SR om vår valstuga

1 kommentar:

Anonym sa...

Partierna borde sätta mer kompetenta människor i valstugorna. Ofta är det sympatisörer snarare än folkvalda och inte insatta i partiprogrammet även i KD:s stuga.