torsdag 15 april 2010

Rödgröna stoppade riksintresse för Ärna

Idag på regionförbundsstyrelsen utnyttjade de närvarande rödgröna ledamöterna det faktum att de befann sig i majoritet för att lägga käppar i hjulen för ett riksintresse för Ärna flygplats i Uppsala.

Ja, vi var visserligen 8 närvarande Allians-representanter mot de 6 rödgröna, men av dessa åtta var tre adjungerade och saknade rösträtt- landstingsstyrelsens ordförande (Erik Weiman), Östhammars KS-ordförande (Jacob Spangenberg) och ersättaren för avlidne Leif Sanner (Cecilia Hamenius), som inte hunnit väljas in formellt ännu efter dödsfallet.

Detta utnyttjades som sagt utan skrupler och enligt svaret delar nu "Regionförbundet... Trafikverkets förslag med undantag av Uppsala-Ärna." Trafikverket (eller tidigare Luftfartsstyrelsen) hade nämligen föreslagit att Hargshamn (med anslutningar) och Uppsala - Ärna (med anslutning) skulle utpekas som nya riksintressen.

Det var i dec 2008 som luftfartsstyrelsen föreslog Ärna flygplats i Uppsala, tillsammans med Skavsta och Tuve som rikstintressen (se nyhetskanalen), något som är mycket viktigt för Ärna som framtida flygplats.

Miljöpartiet hänvisade till att flygtrafik smutsar ner vårt län. Men, är det bättre att flygen går från Arlanda (eller Skavsta eller Västerås) då - bara för att det ligger i grannlänet och inte smutsar ner vårt luftrum. Hur begränsad får man vara i sitt synsätt?

Nej, problemen med flygtrafik måste lösas genom bättre teknik för flyget och en utbyggd tåg (gärna snabbtåg)-trafik som alternativ till flyg. Inte genom att man förbjuder lokal flygverksamhet.

Inga kommentarer: