torsdag 18 mars 2010

Roland Utbult i Uppsala
I kväll har vi hört på Roland Utbult på Kristdemokraternas distriktsstämma i Uppsala. Han talade om sin väg från starten av KDS (hans pappa var initiativtagare på Öckerö 1964 och han själv medverkade i början av 70-talet) genom musiken där han som känd kristen musiker med 300 skrivna sånger och ett antal album nu sedan 2005 engagerat sig i politiken. Först för folkpartiet, men sedan i augusti har han gått över till Kristdemokraterna, där han
känner sig mer hemma med sina hjärtefrågor - rätten till avdragsgilla gåvor, civiläktenskap, vårdnadsbidrag och engagemanget för människor, speciellt ungdomar, i utsatta situationer.

Roland framförde också för första gången offentligt sin senast skrivna sång "Stockholm" som han om några dagar kommer att ha med på en inspelning.

Inga kommentarer: