torsdag 31 augusti 2017

Fyrspår till Uppsala

Något jag knappt vågade tro hände idag, då trafikverket presenterade sitt förslag på prioritering av de 620 miljarder kronor som omfattas av den statliga nationella planen för infrastrukturinvesteringar, som nu inkluderar förslaget på fyrspår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm. Enligt UNT som var på plats på presskonferensen är förutsättningen för detta framsteg att man kopplar infrastrukturinvesteringen till bostadsbyggandet.Jag skulle tro att det innebär att Johan Edstav, statens samordnare för nya städer, i morgon på sin presskonferens kommer presentera Nya Uppsala (eller "Nysala") som det projekt som staten satsar på som en möjlighet för ett starkt bostadsbyggande i Sverige.

Låt mig ge en liten bakgrund. 1273 flyttades Uppsala från det som idag kallas "Gamla Uppsala" till Östra Aros, vid hamnen och Salaåns (numera "Fyrisån") mynning i Mälaren. Enligt påvens riktlinjer skulle namnet "Uppsala" följa med. Alltsedan dess har staden vuxit fram runt den (nya) domkyrkan, med universitetet sedan 1477 och omkringliggande näringsliv och bostäder. Näringslivet är präglat av rollen som centrum för livsmedelproduktion, och Akademikvarnen som ännu ligger på en ö i Fyrisån är ett exempel på detta.

1866 kom järnvägen till Uppsala och den tidigare sömniga universitetsstaden hävde sig upp också som ett centrum för kommunikationer med också den tillkommande järnvägen till Gävle 1874. Under detta halvsekel (1850-1900) ökade Uppsalas befolkning med 50% (en befolkningsökning som för övrigt även därefter hållt i sig - med råge). 

Nu är det dags för nästa steg i Uppsalas utveckling. Vi kristdemokrater hade som en av våra viktigaste satsningar i vårt program inför det senaste valet utvecklingen av Uppsala Södra. Genom fyrspåret är ett av stegen för förverkligandet taget. Vår vision är en ny stad "Nya Uppsala" som kan utvecklas utan de restriktioner som funnits och finns runt stadskärnan i nuvarande Uppsala. Man har till exempel svårt att bygga på höjden i nuvarande Uppsala, men i ett nytt centrum finns inte längre den begränsningen. Med en ny pendeltågsstation söder om nuvarande Bergsbrunna finns goda förutsättningar att bygga upp en ny stad, med uppemot 30.000 nya invånare. En sådan tillväxt förutsätter ett nära samarbete mellan Uppsala och Knivsta kommun, ja med hela Arlandaregionen. Något som jag ofta påpekat i Uppsala kommun, bland annat i samband med att vi behandlade vår nya Översiktsplan förra året. 

Handelskammaren har redan identifierat potentialen för 100.000 nya bostäder längs korridoren Uppsala - Stockholm, och det finns även en egen hemsida för fyrspåret, fyrasparforsverige.se . Så nu börjar arbetet för att få hela projektet i hamn!

Bra kommentar av Håkan Holmberg på UNT här 

Uppdatering:
Det visade sig att Johan Edstav visst har "Nysala" med, som ett av nio utbyggnadsalternativ - se AB, UNT, dock på lite längre sikt. Anledningen att Tomas Eneroth och Peter Eriksson påpekar att bostadsbyggandet varit avgörande för trafikverkets förslag om fyrspår är dock i första hand all den övriga bebyggelseplaneringen i Knivsta och Uppsala - totalt 5 av Johan Edstavs 9 förslag. Övriga är Södra staden och Bergsbrunna i Uppsala kommun - 33.000 bostäder - samt Nydal och Alsike i Knivsta - 22.000 bostäder.

Inga kommentarer: