torsdag 13 april 2017

Rödgrönas rara prioriteringar

Nu har de rödgröna nått en ny framgång i Uppsala. Efter beslutet att komplettera "tjänsteman" med "tjänsteperson" har man gett direktiv att man inte längre ska köpa påskfjädrar som kommer från fåglar. Enligt Djurens Rätt innebär handeln med fjädrar ett indirekt stöd för den jordbruksnäring som föder upp fåglar (i detta fall kalkoner) som mat för människor - något de anser oetiskt. 


Man tar sig för pannan - plakatpolitik blir huvudsak i stället för att ägna sig åt allvarliga problem som otrygghet i offentliga miljöer, övergrepp i skolor, undermåligt näringslivsklimat eller bristande omsorg om människor i livets slutskede. 


Dags för en ny politik för Uppsala!


Radion: http://t.sr.se/2p8Uvn8

Inga kommentarer: