måndag 17 mars 2008

Nästan rätt

Tja, det blev Charlie Weimers som tippat (se DN, politikerbloggen och KDU). Att välja Aron Modig i stället för Matilda Stålbert som 2:e vice kan jag inte uttala mig om riktigt vad det innebär, men det torde ju göra striden på den kommande stämman intensivare. Enligt politikerbloggen har det förekommit "fula metoder" för att stärka Stålberts stöd i samband med val av ombud till stämman - så vi får som sagt se hur det går.

1 kommentar:

Anonym sa...

Matilda har yttryckligen markerat att hon inte är beredd att sitta under Charlies ledning, så att hon inte mot sin vilja blev föreslagen till presidiet (eller för övrigt till förbundsstyrelsen) var inte direkt förvånande. Hon kommenterar detta själv till politikerbloggen:

http://www.politikerbloggen.se/2008/03/17/8545/