tisdag 17 januari 2017

Därför är Kristdemokraterna ditt parti

Detta är anledning att kanske just du uppskattar kristdemokraterna:


- att vi förstår att familjen är samhällets viktigaste byggsten.
- att vi arbetar för valfrihet för familjer och inom välfärden.
- att vi sätter äldre samt deras behov, värdighet och frihet före systemets behov.
- att vi utgår ifrån hur patienternas bästa värnas och kvaliteten inom sjukvårdspolitiken.
- att vi har ett barnrättsperspektiv på politiken.
- att vi inte omyndigförklarar kvinnor och män när vi talar om jämställdhet.
- att vi vet att det är företagare, inte politiker, som skapar jobb och att vi därför värnar småföretagsamhet.
- att vi förstår vikten av civilsamhället och föreningslivet samt värnar dess oberoende.
- att vi vill ha en socialt ansvarstagande politik som fokuserar på förebyggande arbete som minskar utsatthet.
- att vi vågar tala om judisk- kristen etik och vikten av samhällsgemenskap.
- att vi värnar vår nationella säkerhet och eftersträvar att skapa trygghet i allians med andra.
- att vi är vänner till EU och europasamarbete utifrån subsidiaritetsprincipen.
- att vi vill ta ansvar för de klimat- och miljöutmaningar som vi står inför och möta dem med kunskap, medvetenhet, bästa möjliga teknik och vad som är samhällsekonomiskt effektivt.

Inga kommentarer: