torsdag 9 oktober 2008

Alla ägg i Kaupthing-korgen


I måndags hade Landstinget i Uppsala län samtliga sparmedel i den isländska banken Kaupthing. 875 mnkr. Jag har upprepade gånger i landstingsstyrelsen påtalat att det kanske inte är så smart att ha alla pengar i en isländsk bank.

Kanske norska media (såsom Aftenposten) varit lite bättre på att rapportera om de isländska problemen, och därmed gjort just mig bättre informerad - men det är ju fortfarande inte så jättesmart att ha alla ägg i samma korg. Fast jag har blivit försäkrad av både den förra och den nuvarande ekonomidirektören att det är absolut ingen fara på taket.

Trots det har landstinget nu i veckan skrivit över 450 mnkr från den isländska banken till svenska banker. Och efter riksbankens intervention (se UNT) är väl också resterande pengar säkrade (se även DN).

Det är klart att pengarna var säkrare på banken, än som aktier. Så i och för sig har man väl haft rätt, men det kan ju aldrig vara helt bra att ha noll riskspridning...

(foto: Kaupthing bank)

Inga kommentarer: