torsdag 17 november 2016

Nationell rättsskandal

Får ett par veckor sedan medverkade jag som ordförande i RFFR (Riksförbundet för familjers rättigheter) i TV4:s nyhetsmorgon tillsammans med Göran Elinder, en av forskarna som var med och tog fram SBU:s (Statens beredning för social och medicinsk utvärdering) mycket viktiga rapport om skakvåld (länk för nedladdning här).


Jag instämde i professor Mårten Schultz ord i radion om "nationell rättsskandal". Bakgrunden för Schultz ord finns i en analys i SvD 16/10 2014 där han beskriver Högsta Domstolens prejudicerande dom och domstolarnas sårbarhet (se även min artikel från när jag deltog i den rättegången)


Vi går även in på den problematiken i vår artikel i SvD  dagen efter SBU-rapporten:

Nu måste samhället ta tag i den här problematiken som har drabbat 100-tals oskyldiga människor!


Det är ju nämligen så att rapporten visar att det inte finns någon vetenskaplig grund för att hävda att den så kallade triaden (ögonbottenblödning, blödning under hjärnhinnan och hjärnsvullnad) är tydliga tecken på barnmisshandel. Så kallat "skakvåld" - eller Abusive Head Trauma som man säger nuförtiden.


Det ytterst märkliga är nu att barnläkarföreningen står fast vid skakvåldsteorin, trots att SBU visat att av 3700 vetenskapliga artiklar är det bara två (2!) som någorlunda möter kraven på vetenskaplig vederhäftighet. Också anmärkningsvärt hur de försökt påverka SBU:s arbete.

Inga kommentarer: