måndag 4 november 2013

Mera sjöfart

Mycket bra i DN idag om att ge sjöfarten lika villkor som andra trafikslag!

Det behövs verkligen en ändrad politik på detta område. Det var i kontakt med Annelie Enochson, (se inlägg om sjöfarten här), Kristdemokraternas representant i riksdagens trafikutskott, som jag fick klart för mig hur missgynnad sjöfarten är i Sverige. Det skall betalas hamnavgifter och farledsavgifter och allt vad det är. Som framgår av hamnchefernas artikel innebär det att sjöfarten blir kraftigt missgynnad jämfört med andra trafikslag.

Nej, låt oss använda de miljösäkra och stora vattenvägarna i vårt land, något som skulle gynna inte minst mälardalen med viktiga hamnar i Västerås och Köping exempelvis.

Inga kommentarer: