tisdag 9 augusti 2011

Den som är utan skuld...

Göteborgsposten publicerar idag första delen om resultaten av den utredning som Drottning Silvia låtit göra angående hennes fars nazistanknytningar efter att Kalla fakta tagit upp saken i våras. Där framgår hur fadern Walther flyttat tillbaka från Brasilien till Tyskland och där bytt en fabrik ägd av en judisk fabrikör Wechsler mot kaffaplantager i Brasilien. På detta sätt kunde Efim Wechsler 2 1/2 månad innan krigsutbrottet undkomma Tyskland och finna en fristad i Brasilien. Hade han inte haft egendom i Brasilien hade han inte tillåtits imigrera till landet där hans dotter och svärson fanns sedan tidigare.

Oberoende av om Walther Sommerlath var en övertygad nazist eller inte är det slående hur nyheten används i Sverige för att smutskasta Drottning Silvia och kungahuset. Det är bara att läsa bloggar (Lasses, Allrick, Jämlikhetsanden,  m fl) som kommenterar GP-artikeln idag för att se vilken aversion mot kungahuset och vilka känslor detta fortfarande väcker.

Det är lätt att kasta sten i glashus, även om de flesta av oss inte är utan egen skuld i missförhållanden runt omkring oss. Människan har behov av "skurkar" som man kan peka finger åt och som minsann är mycket sämre än en själv. "Ok, man är bara människa men minsann ingen Hitler eller Stalin eller Kim Young Il"! Detta är ofta en falsk självgodhet och ett sätt att ställa sig själv i bättre dager än andra. Från vänsterhåll lyfts kungahusets kopplingar till nazismen fram i syfte att ställa kungahuset i dålig dager.

Faktum är att i Europa innan kriget fanns en utbredd främlingsfientlighet och ett stort stöd för nazismen, inte minst i vårt eget land. Jag försvarar absolut inte detta och tycker det är mycket positivt att man i (speciellt Väst-) tyskland gjort upp med den tunga kollektiva skuld som vilar över landet efter världskrigen (till skillnad med många andra länder som inte gjort upp med sin mörka historia). Det är dock alltid segrarna som skriver historien och då är det lätt att fördöma de som inte tydligt reste sig mot de negativa krafterna som ledde till att Europa och det judiska folket lades i spillror.

I vår Bonniers konversationslexikon från 40-talet beskrivs hur Adolf Hitler i början av 30-talet genom utrensningar av nazistpartiet och samarbete med kommunisterna visade prov på "fördomsfri kombinationsförmåga" och hur han efter krigsutbrottet 1939 "tagit aktiv del av krigsledningen samt visat prov på fantasifull och djärv beslutsamhet". För övrigt beskrivs araber och andra folk i samma lexikon på ett sätt som skulle få hela redaktionen att stämplas som rasister och rasbiologer om det hade publicerats idag.

Min poäng är att vi måste se historiska människors handlingar i ljuset av den tid och tidsanda de levde. Därmed inte sagt att vi skall rättfärdiga det som är fel, men det är som sagt lätt att peka finger åt andra när vi kanske var och en i stället skulle vara mer observanta på hur just vi agerar för att göra det som är rätt och inte okritiskt anpassa oss efter vad som för stunden anses som politiskt korrekt och självklart i vår tid och enligt vår tidsanda.

Se hela utredningen på kungahusets hemsida

DN 1,2, Tv4, AB,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Det var ju snällt av Sommerlath att erbjuda sig att köpa fabriken på det att säljaren skulle kunna flytta utomlands.
Men priset då? Var tre tomter och en minoritetsandel i en kaffeplantage ett rimligt pris för en blomstrande verkstad, eller utnyttjade Sommerlath säljarens dystra predikament, att riskera att bli fast i utrotningsmaskineriet, till att kommma över verkstaden till ett underpris?

Anonym sa...

Observera att plantaget återfördes efter ett halvt år till en svåger till Walter Sommerlaths fru..

Ganska intressant också att så länge Walter Sommerlath framstod som en skicklig affärsman i svensk och utländsk press glänsade Silvia gärna i glansen - men nu när sanningen avslöjas är hon plötligt "helt utan skult".

Ingen har väl påstått att ett litet barn är skyldig till det hans/hennes föräldrar sysslar med. Men sanningen är att skammen följer barnen både i drottningens fall som i andra fall där föräldrarna är kriminella/halvt kriminella/omoraliska i sina handlingar.

Segersam sa...

Hela det tyska folket bär på en stor skuld, med rätta. Och jag tycker att de gjort upp med detta på ett bra sätt. Vi vet som sagt inte vad just Sommerlaths motiv var, men jag utgår från att Drottningen tar avstånd från allt som nazismen står för och deltar i det uppgör som det tyska folket gjort med sin historia.

Anonym sa...

Istället för att lägga sig i vad en nu avliden människa gjorde för 70 år sedan - vilket karlns dotter knappast kan rå för eftersom hon inte ens var född - borde TV4 gräva lite mer i vilka nu levande svenska makthavare som förrådde mänskligheten genom att sälja sina själar till Stasi för bara ett par decennier sedan.

Men det kanske "inte finns något allmänintresse". Det skulle ju rentav kunna vara så att någon på listan råkar sitta inne på TV4 och smörja kråset numera.

Offentliggör Stasi-listan NU!

Segersam sa...

Instämmer helt med föregående om Östtyskland och Stasi-arkiven. En trist del av Sveriges historia som vi definitivt behöver göra upp med. Men det ligger kanske för nära i tid, och i personer...

Anonym sa...

Håller inte alls med. Drottning Sylvia bär ingen som helst skuld för vad hennes gar gjorde lika mycket som tyska folket av idag (med undantag för krigsgenerationen där man kan diskutera olika personers skuld) ingen som helst skuld. De har däremot ärvt ett ansvar, likt alla andra folk att inte göra om tidigare generationers ansvar.

Att hävda att dela tyska folket eller eller liknande är ansvariga är att frånta någon sitt personliga snavar för sina handlingar.

Vad gäller det som Sylvias far gjorde när han " bytte" verksamhet och huruvida han utnyttjade hon eller ej är som alltid när det handlar om affärer endast något för hans samvet. Det som vi med säkerhet är att hennes far räddade livet på denne man genom sitt handlande och möjliggjorde att han kunde återförrenas med sin familj.

Det om är mindre viktigt, men intressant är lite vad som hände med fabrikerna efter kriget. Bytte de tillbaka eller vad hände?

Mvh
Christopher

Segersam sa...

Christopher - tack för synpunkterna! Dock vill jag nog vidhålla att man aldrig kommer ifrån att vi bär på en skuld (eller åtminstone konsekvenserna, såväl goda som onda) från tidigare generationer. Att man ärver sina föräldrar är väl det tydligaste exemplet, och jag har själv framfört en ursäkt å mina föräldrars vägnar efter de lämnade jordelivet.

Segersam sa...

PS Men, jag tror dock vi har en liknande syn - det blir mest en lek med ord.